Tiha vala - Cijene

Cijene za apartman po noćenju u EURO Apartman 2.kat - 44 m2

Koliko osoba
01.06. - 30.06.
01.07. – 31.08.
01.09. – 30.09.
01.10. – 31.05.
 
2 - 4
45
70
50
40

Cijene za apartman po noćenju u EURO Apartman 2.kat - 33 m2

Koliko osoba
01.06. - 30.06.
01.07. – 31.08.
01.09. – 30.09.
01.10. – 31.05.
 
2 - 3
35
60
40
30

Cijene za apartman po noćenju u EURO Apartman 1.kat - 56 m2

Koliko osoba
01.05. - 30.06.
01.07. – 31.08.
01.09. – 30.09.
01.10. – 31.05.
 
4 - 5
55
90
60
50

U cijenu je ukjučeno:

• elektrika
• voda
• posteljina i ručnici
• konačno čiščenje


Apartman je slobodan poslije 14.00 na dan dolaska i napustiti ga do 10.00 na dan odlaska.

 


Način plačanja:

Sa rezervacijom platite 20 % kalkulirane cijene.
Vaša akontacija je rezervacija.
Ostalo plaćate kod dolaska.
Ako odustanete od rezervacije, akontacija se ne vraća.

Za uplate u kunama, platite molim na:

Primatelj: Nediljko Mrčela, Dubrovačka 12, 21000 Split
Banka: PBZ, Ulica slobode 7, 21000 Split
Račun/IBAN HR37 2340 0093 2184 6237 6
Iznos: 20 % od očekivanog iznosa
Uplatitelj: Ime. prezime, ulica i broj, mjesto, telefon

Za uplate u devizama, platite molim na:

Primatelj: Nediljko Mrčela, Dubrovačka 12, 21000 Split
Banka: Privredna Banka Zagreb, 21000 Split
Račun: IBAN HR15 2340 0093 1105 0089 9
SWIFT: PBZGHR2X
Iznos: 20 % od očekivanog iznosa
Uplatitelj: Ime. prezime, ulica i broj, mjesto, telefon

 

Nakon vaše uplate, mi ćemo Vam rezervaciju potvrditi.